Събиране, извозване, рециклиране на железен скрап

Рециклирането на скрап е важен процес за металургичната индустрия. Всеки килограм от получения метал ще бъде изпратен за производство на продукти и оборудване за други индустрии, селското стопанство и човешкия живот. Но преди метален скрап трябва да мине през серия от етапи. За да научите от тях, материалите ни бяха преотстъпени от smetishte.com

Събиране на скрапа. Най-често се извършва от специални предмети, където всеки може, за определена своята парична награда, да раздаде ненужни предмети и отпадъци от метал.

Сортиране на метален скрап. Рециклирането на черни и цветни метали включва използването на различни технологични процеси на топене. От друга страна, цветните метали преминават през друг тип сортиране, при което отделно се избират мед, месинг, олово, алуминий и т.н.

Процес на топене – този процес се извършва в специални пещи, топенето на скрап се извършва при определена температура за всеки метал. След това разтопеният метал се излива във форми за оформяне на пръти.

Охлаждане на суровини. Формованият метал се охлажда, след което е много по-удобно да се транспортира до фабрики за по-нататъшна преработка.

На пръв поглед може да изглежда, че процесът на обработка на метален скрап е доста прост, но в действителност това е трудна и скъпа работа. В допълнение към оборудването за обработка на метален скрап, позволява да сортирате метала от чужди отпадъци, да го изрежете и да го нарежете на парчета с подходящ размер. Такъв има важна роля. Преди да започнете процеса на топене е необходимо да се сортира метала, според съдържанието на въглеродни вещества в него, сплавния състав и много други качествени показатели.

Всичко това са полезни стъпки в целия процес по събиране, обезвреждане и рециклиране наметала.

Повече за услугите по почистване на мазета и тавани с фирма, научете от този линк.